About Us

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

  • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเข้า และ จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพ ทุกประเภททางด้านอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ และการแพทย์ โดยมีการให้บริการทั้งในส่วนงานขาย ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม งานบริการติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต
  • บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง “ความพึงพอใจ และ คุณค่าที่แตกต่าง” ให้แก่ลูกค้าทุกท่านเรามีพนักงานขาย ดูแลลูกค้าทั่วประเทศ รับ-ส่ง เครื่องมือฟรีตรงต่อเวลา ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานมีเครื่องมือวัดที่ทันสมัย บริการรวดเร็วทันใจ โดยมีประสบการณ์กว่า 17 ปี
  • โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงในหลายแห่ง พิจารณาเลือกใช้บริการสอบเทียบและซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ เราคัดสรรสินค้า เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ พร้อมใบรับรอง มีการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน ส่งมอบตามวันเวลาที่นัดหมาย